Diensten

Complexe communicatieprocessen vereisen een zeer grondige kennis en ervaring op het gebied van software én multichannel klantcommunicatie – en die is binnen CCM Masters volop aanwezig. CCM Masters is opgericht om organisaties met complexe documentprocessen meer efficiency en professionele support te bieden. We werken volgens een eenvoudig principe: best practices, afgestemd op uw wensen. Al vanaf de start hebben we de beste mensen uit de branche aan ons weten te binden. Ervaren specialisten met een grote staat van dienst en de scherpte om steeds nieuwe wegen af te tasten en creatieve oplossingen te bedenken.

Productieve en klantgerichte medewerkers, die hands-on opereren en uw behoefte op adequate wijze invullen.

Bij communicatieprocessen gaat het vaak om gevoelige materie. Daarom staan kwaliteit en vertrouwen bij ons voorop. Er mag niets misgaan, vooral niet tijdens piekmomenten. Door flexibel te zijn, kunnen wij u continuïteit garanderen. Omdat onze aanpak gericht is op eenvoud, leidt dit tot een lager kostenniveau en een kortere time-to-market.

Consultancy: architectuur, inrichting en gebruik

Een CCM Masters-consultant helpt u bij diverse vraagstukken in het CCM-domein op het gebied van architectuur, inrichting en gebruik:

 • adviseren over het gebruik van tooling;
 • fungeren als klankbord, geven van verbeteradvies en wijzen op actuele ontwikkelingen, uitvoeren van een quickscan, audit of impactanalyse;
 • begeleiden van RFI’s, RFP’s;
 • begeleiden van implementatie en ontwikkelprocessen;
 • inzichtelijk maken van functionele en technische vereisten;
 • invulling geven aan complexe RFC’s;
 • de installatie van de software op uw systemen;
 • de training van uw medewerkers;
 • alle andere vakgerelateerde issues en vragen.


documentfabriek

Document- en templateontwikkeling

Een CCM Masters-applicatiespecialist zorgt voor de document- en templateontwikkeling:

 • ontwerp en bouw van applicaties en templates op basis van functionele en technische specificaties;
 • intermediair zijn voor support en de vertaalslag maken naar de softwareleverancier voor een snelle oplossing;
 • herkennen en toepassen van generieke componenten;
 • definiëren van business rules;
 • uitvoeren van Unit-testing over zijn ontwikkelde documenten;
 • ontwikkelen van zowel statische als interactieve documenten.

Services on Demand

Via Services on Demand kunt u grote schommelingen in het werkaanbod en ziekte/vakantie van medewerkers eenvoudig opvangen. Deze dienstverlening vindt remote plaats op uw eigen ontwikkelomgeving waardoor uw werkprocessen intact blijven.

Documentfabriek

De documentfabriek is een gespecialiseerde vorm van documentontwikkeling. De opdrachtgever krijgt kant–en–klare documentapplicaties aangeleverd en kan ze snel binnen de eigen organisatie uitrollen. De gebruikers hoeven enkel nog de acceptatie- en ketentesten uit te voeren. De documentfabriek werkt met één aanspreekpunt naar de klant en blijft meedenken met de opdrachtgever om maximale kwaliteit, doorlooptijd en efficiency te bereiken. Deze vorm van dienstverlening vindt plaats op een van de locaties van CCM Masters.

Staffing

CCM Masters kan voor kortere of langere tijd capaciteit leveren van gewenst niveau aan projecten, afdelingen, organisaties… op locatie. Wij leveren zowel junior, medior als senior applicatiespecialisten en consultants. Heeft u extra kennis nodig om uw document- en communicatieprocessen in goede banen te leiden of gaat het om extra mankracht voor het snel uitrollen van kant-en-klare documentapplicaties?

Maatwerk met standaardsoftware

Er valt veel te winnen als u totale controle heeft over uw communicatieprocessen. Dat impliceert software die volledig voor zijn taak is berekend. Omdat u bijvoorbeeld snel documenten(templates) wilt maken en die in hoge volumes moet verwerken. Dat is per definitie maatwerk en juist dáárin ligt de onderscheidende kracht van CCM Masters. Wij zijn in staat om de meest complexe communicatieprocessen te realiseren met standaardsoftware waarover u al beschikt of die u nog wilt aanschaffen. Van daaruit helpen wij uw organisatie om deze software optimaal te benutten voor de realisatie van úw doelstellingen.